Första biotoptaket finns i Malmö

Biotoptak i västra hamnen.

Under hösten 2014 anlade VegTech 5 olika biotoptak på en nybyggd fastighet i bostadsområdet Kappseglaren i Västra Hamnen, Malmö. Ett biotoptak har som funktion att dels gynna den biologiska mångfalden samt ge fristad till insekter, pollinatörer och även till fåglar. Utöver de rent biologiska värdena får man även en minskad och fördröjande effekt på dagvattnet från taken, vilket hjälper till att förhindra översvämningar i området.

Biotoptaken som är ritade av Edge och är utformade efter vilken färg de olika arterna blommar. Biotoptaken är indelade i grästaket, vita taket, rosa taket och blå-lila taket och alla har en tydlig fokus på att vara maritima med många arter som återfinns bara ett stenkast därifrån på stränderna kring Öresund. Taken har inte bara vegetation utan även stenrösen, dödved från bok och ek och insektshotell för att flera arter av insekter och fåglar ska kunna trivas och finna en fristad. Koggen vann Green Roof Award 2015. Koggens biotoptak har visat sig vara ett mycket lyckat projekt, där växterna har klarat sig och återhämtat sig bra genom olika väderlekar.

Fakta om projektet

Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014, inflyttning hösten 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: Thage
Landskapsarkitekt: Edge (f.d C Stad & Landskap)
Total yta med gröna tak: 774 m², varav 399 m² är biotoptak och 375m² är sedumtak.