Ett lyckat exempel på förtätning i staden

På BRF Masthuggsterrassen i Göteborg upprättades tio radhus på en oanvändbar yta. Radhusen byggdes på befintligt terrassbjälklag och taken är beklädda med sedummattor från VegTech.

Vegetationen består av fetbladsväxter som ger ett omväxlande och levande intryck allt efter årstidsväxlingar. De gröna taken uppskattas från de befintliga lägenheterna runtomkring och högre upp i området, dessutom bidrar de till att minska dagvattenhanteringen genom att exempelvis fördröja avrinningen vid kraftiga skyfall, som blir extra viktigt inte minst när man kompletterar med nybyggnader i befintlig stadsmiljö.

Masthuggsterrassen är ett lyckat exempel på förtätning i centrala staden. En otrygg, hårdgjord plats har blivit inbjudande, grön och trygg.

Kort fakta om projektet

Arkitekt: Lennart Gustafsson, Lollo Dahlsten och Catarina Bodin Svensk från Ferrum arkitekter
Byggår: 2015
Sedumyta: 835 m²
Fotograf: Isak Bodin Alfredsson