Sedumtak till en av Sveriges största elbussdepå

Så här på sensommaren eller en av höstens allra första dagar, passar vi på att besöka sedummontaget på nya elbussdepån i Växjö. VegTechs entreprenadgäng har anlagt sedummattor här en hel vecka. Vädret har varit mest soligt och arbetet har flutit på bra.

Ett av Växjös största sedumtak

– Vi är fyra medarbetare på plats och vi monterar flera hundra kvadratmeter varje dag, säger Anders Andersson från VegTech som har många års erfarenhet av att montera sedumtak.
Sedummattorna levereras på lastbil och just till detta projektet är sträckan kort, så det kommer ”nyplockade” mattor varje dag. Det är ju bara några mil mellan våra odlingar och platsen där det ska läggas fortsätter Anders.

Elbussdepå Växjö
Olivia Hjelmberg, teknisk säljare VegTech besöker byggarbetsplatsen och pratar med Anders Andersson om montaget.

ELBUSSTERMINAL
Sedummattorna anläggs av två personer kant i kant på taket.
ELBUSSTERMINAL
Vi samarbetar sedan många år tillbaka med det lokala åkeriet Georg Gustavssons Åkeri från Vislanda. Just den här dagen är det Andreas som står vid spakarna och ser till att montörerna har sedumpallarna i närheten av montaget.

Bakgrund

Sommaren 2023 ska stadsbussarna i Växjö bytas ut och bli helt elektrifierade, och nu byggs det en helt ny bussdepå i området Norrängen på Norremark i Växjö. Det är Region Kronoberg som står bakom uppförandet av den nya depån där hållbarhet är i fokus. Den nya depån kommer att ha plats för 60 elbussar. Verkstads- och kontorsdelen till den nya elbussdepån byggs enligt Miljöbyggnad silver. Sedumtaket anläggs på huvudbyggnaden som även bekläds med återbrukat tegel från en byggnad som tidigare fanns på området.

Sedumtak har flera tekniska fördelar te x. att minska avrinningen och skapa fördröjning av dagvattnet, förlänga livslängden på tätskiktet och gynna våra livsviktiga pollinatörer.

Fakta

Elbussdepån är förlagd på Älgvägen i Växjö

System: Sedummatta biokol 1–27 grader
Takyta: 3029 m²
Beställare: Region Kronoberg 
Byggherre
: Dynacon AB
Takentreprenör: Kronobergs Tak AB
Sedumleverantör: Veg Tech AB

Vi vill passa på att tacka Kronobergs tak för förtroendet att vi fick leverera och montera sedumtaket.