Takgödsel

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare. Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.

Sedumtak: 30 gr/m², en gång per år. Första gödslingen utförs året efter montaget. 

Sedumtak med biokol:
 30 gr/m², en gång vartannat år.

Torräng för tak: 
25 gr/m², en gång vart 3:de år.

 

Takgödsel till gröna tak
Takgödsel till gröna tak
Takgödsel till gröna tak
Takgödsel till gröna tak

Produktdata

Artikelnr 8-12065
kg/säck 20 kg