Rund singel

Rund singel har flera användningsområden på ett sedumtak:

  • Ytor som är utsatta för frekvent slitage
  • Vid utblås från ventilation där sedum riskerar att torka ut
  • I anslutning till starkt reflekterande fasader där sedum riskerar att torka på grund av stark solinstrålning
  • På partier som kan bli extra fuktiga, t ex vid avrinning från solpaneler
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Singel används till Gröna tak vid solskugga mm
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Singel används till Gröna tak vid solskugga mm

Produktdata

Artikelnr 8-12493 (storsäck (0,5 m³/säck)
Fraktion 16/32
Material Rund singel