Kokosnät 700 gr/m²)

Används främst för växtetablering i erosionsutsatta partier för både stränder och slänter. Plantering av vegetation görs genom kokosnätet.

  • Finns i två olika modeller
  • Kokosnätet förankras enkelt med träspik.
  • Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd från dag ett.
  • När växterna har etablerat sig armerar de jordmassorna med sina rotsystem.
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät till slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät till slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer

Produktdata

Artikelnr 9-12039
Maskstorlek: 20 × 20 mm