Hasopor – lättfyllnadsmaterial

Hasopor Skumglas™ är ett dränerande lättfyllnadsmaterial med hög tryckhållfasthet som kan användas till att skapa kullar och former under vegetationsuppbyggnader. Det kan även användas för att jämna ut nivåskillnader utan att det innebär någon väsentlig viktbelastning på takkonstruktionen. Till skillnad från andra lättfyllnadsmaterial har Hasopor en kantig struktur vilket gör att det ligger stadigt även i slänter.

Skumglas från Hasopor är registrerat i BASTA-registret och i Sunda Hus samt miljövarudeklarerat (The International EPD System, registeringsnr. S-P-01088 giltigt till 2022-12-13).

Hasopor lättfyllnadsmaterial till gröna miljöer
Hasopor lättfyllnadsmaterial till gröna miljöer
Hasopor lättfyllnadsmaterial till gröna miljöer
Hasopor lättfyllnadsmaterial till gröna miljöer
Hasopor lättfyllnadsmaterial till gröna miljöer
Hasopor lättfyllnadsmaterial till gröna miljöer

Produktdata

Artikelnr 9-12250 (bulk)
Artikelnr 9-12493 (Storsäck (1,5 m³)
Volym hel bil (ca. 110 m³)
Vikt 180-225 kg/m³
Material Återvunnen glasråvara
Fraktion 10/60 mm

Ladda ner

Produktdatablad