Ankare tak

Detta är ett tillbehör till VegTechs rabattstöd GardLiner steel. Ankaret används vid förankring på tak.
1 ankare/löpmeter

Produktdata

Artikelnr 9-12541
Mått 200 × 30 × 105 mm

Inspiration