Dagvattenparker – När rekreation kombineras med viktig dagvattenhantering

En solig eftermiddag i juni träffar Veg Tech landskapsarkitekt Nina Lindegaard från Park- och naturenheten i Lund för en rundvandring i den nyanlagda Kunskapsparken. Nina har varit involverad och arbetat med projektet sedan 2013. Veg Tech har fått äran att leverera olika typer av vatten- och fuktängsväxter till de slingrande bäckarna och dammarna i parken. Vattenmiljöerna i kombination med växterna har som uppgift att fördröja och rena dagvattnet. Vattenväxterna planterades sensommaren 2021 och nu är vi nyfikna på hur de har etablerats, samt att få se och uppleva den storslagna parken.

Men först lite bakgrund
Brunnshög är ett nytt spännande exploateringsområde strax utanför Lund som tidigare har varit åkermark. När kommunen projekterade området fanns det tidigt med i planerna att Brunnshög skulle ha en rekreations- och dagvattenpark där dagvattnet omhändertas lokalt. All avvattning från Brunnshögsområdet passerar igenom Kunskapsparken innan det når Kävlingeån.

I två år har det grävts, anlagts och planterats för att senare i år, den 4 september, äntligen invigas. Kunskapsparken kommer att vara en öppen allmän stadspark och det är den näst största parken i Lunds kommun efter Sankt Hans backar.

Imponerande parkområde
Området är designat för att förstärka det omgivande landskapet med låg- och högpunkter på ett naturligt sätt.
Tidigare fanns det t. ex en naturlig bäck som nu gjorts mer synlig och som har en viktig roll för dagvattnets väg genom området. I parken har det planterats 32 000 växter på en yta som motsvarar 30 st fotbollsplaner. Här kan man uppleva allt från lek, aktivitet, vila, odling mm. På en av ytorna har man planterat en Skogsträdgård, där allt är ätbart, hur spännande är inte det?

Här kan man följa dagvattnets väg
Dagvattnet passerar genom den meandrande bäcken och når den stora dammen via fördammar. Dessa fördammar hjälper till att sedimentera partikelbundna föroreningar. Vattnet leds därefter igenom en vall med vattenväxter för ytterligare

rening. Ytorna kring dammen och bäcken är utformade för att kunna ta emot kraftiga regn och på så vis minskar risken för översvämningar i bostadsområdena runt omkring.

Kunskapsparken

Kunskapsparken i Lund Brunnshög.

Vad kan du uppleva i parken

 • Utegym för motionären
 • Spännande lekplats för både små och stora
 • Odlingslotter och växthus (här kommer att vara ett center för odlingsverksamhet)
 • Broar och hoppstenar över bäckar och vattendrag
 • Utsiktsplats med vid utsikt
 • Sittplatser i olika former och utförande
 • Slingrande gångvägar med olika material
 • I anslutning till dammarna finns en inbyggd funktion så att vattentankar kan fyllas med dagvatten för att vattna växtligheten i parken. På så vis sparar man på det kommunala dricksvattnet. WIn win!

Kul att veta:

 • I framtiden kan Brunnshög ta emot 40 000 personer som bor och verkar i området.
 • Parkens yta är på 21 hektar ca. 30 fotbollsplaner
 • Du tar dig enkelt hit med spårvagnen. Närmaste hållplats är Max IV.

Vi ser framemot att följa Kunskapsparken, som imponerar med sin stora och välplanerade yta samt att få se Veg Techs olika växtsystem etableras på plats.

Arkitekt: Tyréns
Beställare: Park- och naturförvaltningen, Lunds kommun
Anläggare: Utetjänst i Sverige AB