A Working Lab – Vinnare av Green Roof Award

På Chalmersområdet i centrala Göteborg finns A Working Lab, en modern arena för innovation. Där samverkan mellan idé och kunskap knyts ihop.

A Working Lab är byggd med höga krav på hållbarhet och är en miljöbyggnad med nivå Guld.
Veg Tech har levererat sedumtaket som har uppbyggnad med extra vattenhållande förmåga för dagvatten.
På olika nivåer omges takterrasser och kontorsfönster  av sedumtaket runt om byggnaden.

Så här låter juryns motivering:
The working lab is a great example of how extensive green roofs can be used to improve the environmental and social performance of a building. In the working lab project, extensive green roofs are installed on multiple surfaces and linked to recreational areas on several floors. As such the vegetation has the potential to improve the well-being of visitors and tenants. Additionally, the thin green roof mats have a higher water holding capacity as compared to the conventional system.

Fastighetsbolag: Akademiska hus
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Sedumleverantör: Veg Tech AB
Färdigställande: Hösten 2019
 

Läs på Greenroof.se