Fuktäng i sin miljö

Fuktiga marker

Vegetation spelar en avgörande roll i att bevara och förbättra fuktiga markområden. Genom att etablera en mångfald av växtliv i dessa miljöer kan vi uppnå flera viktiga ekologiska och ekonomiska fördelar.

Vegetation fungerar som ett naturligt filter och absorberar överskott av vatten från marken, vilket minskar risken för översvämningar och erosion. Denna förmåga att reglera vattenflödet är särskilt viktig i områden med höga nederbördsmängder eller där marken är utsatt för periodisk översvämning.

Förutom att skydda mot erosion och översvämningar bidrar vegetation att förbättra markens näringsinnehåll och biologiska aktivitet, vilket främjar växttillväxt och ökar markens bördighet.