Växtlösningar för dagvattendammar

Föreläsning om hur växter kan användas för att skapa en komplett växtlösning för ett dagvattenprojekt.
Att välja rätt växt från fuktzon till djupt vatten.

Ta del av föreläsningen med Karin Håkansson.

Mycket nöje!