Våga satsa på stadsängar och sluta ängslas.

Föreläsning om att våga testa att anlägga och skapa äng. Vilka är begreppen? Finns det olika typer av ängar?

Ta del av föreläsningen med Erika Skytte af Sätra.

Mycket nöje!