Ängsetablering – Metoder, förväntningar och skötsel

Föreläsning om olika metoder man kan använda vid etablering av ängsytor. Vad man bör tänka på kring projektering, etablering och med skötsel.

Ta del av föreläsningen med Erika Skytte af Sätra.

Mycket nöje!