Typha latifolia Bredkaveldun

Bredkaveldun är ett högt gräs som kan bli upp till 2 meter och växer i bestånd. Blomställningen sitter i toppen och bildar en tät cylindrisk kolv, vilken gör den enkel att känna igen. Den är kvävegynnad och växer i grunda vatten exempelvis sjöar, åar, dammar, kanaler och diken. Den har ett kraftfullt växtsätt och etablerar sig snabbt på sin nya växtplats. Bredkaveldun kommer ofta in som frö i nyplanterade dammar och liknande.

Rekommenderad planteringstäthet: 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10850
Färg: Grönbrun
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning