Typha angustifolia Smalkaveldun

Smalkaveldun är ett högt gräs som kan bli upp till 2 meter och växer i bestånd. Blomställningen sitter i toppen och bildar en tät cylindrisk kolv, vilken gör den enkel att känna igen. Den växer i grunda och gärna näringsrika vatten exempelvis sjöar, åar och diken. Den är dekorativ och kan användas både i parker och i olika reningsdammar eller anlagda våtmarker. Smalkaveldun är inte lika dominant i sin utbredning som sin släkting bredkaveldun.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m² eller 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

 

Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10849
Färg: Grönbrun
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning
Artguide