Stachys palustris Knölsyska

Knölsyska är en art med rosa blommor som är samlade och placerade i toppen. Den växer i sand- eller torvjord och trivs på platser som är fuktiga och gärna något näringsrika, exempelvis dikes-och bäckkanter, stränder, ruderatmark och odlingsmarker.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Stachys palustris-knölsyska
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Stachys palustris-knölsyska
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10848
Färg: Rosa
Blomning: Juli-september
Höjd: 20-110 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning
Artguide