Comarum palustre Kråkklöver

Kråkklöver är en fin ört med blommor i mörkt röd färg den växer i glesa bestånd och har krypande jordstammar. Kråkklöver trivs på fuktig till blöt mark, gärna näringsfattig eller torvmark. Sötvattenstränder, fuktängar, diken och liknande är platser man finner den i naturen.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Comarum palustre - kråkklöver
Comarum palustre Kråkklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Comarum palustre - kråkklöver
Comarum palustre Kråkklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10838
Färg: Lila
Blomning: Juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning
Artguide