Menyanthes trifoliata Vattenklöver

Vattenmynta är en aromatisk ört med en bollik rosa blomställning. Vattenmynta växer med krypande utlöpare ovan jord, den förekommer på våt och näringsrik mark, exempelvis diken, fuktängar och kärr.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Menyanthes trifoliata, Vattenklöver
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10833
Färg: Vit-rosa
Blomning: Maj-juli
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning