Lythrum salicaria Fackelblomster

Fackelblomster blommar länge under sensommaren med sina purpurröda blommor, den är omtyckt av fjärilar och andra insekter. Fackelblomster trivs på fuktig till våt öppen mark exempelvis strandängar, sjöstränder, bäckar, diken och dammar. Arten trivs också vid havsvattenstränder.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Lythrum salicaria, fackelblomster
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10831
Färg: Rosa, lila
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 40-150 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning