Lysimachia vulgaris Videört

Videört är en dekorativ ört med solgula blommor den växer på fuktig och något näringsrik mark. Sjöar, stränder fuktängar, sumpskogar och vägrenar är några platser där arten trivs. Videört breder ut sig men långa utlöpare.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört

Produktdata

Art nr: 2-10830
Färg: Gul
Blomning: Juni-juli
Höjd: 50-140 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning