Juncus effusus Veketåg

Veketåg är en pionjärväxt och dyker ofta upp av sig själv i exempelvis nyanlagda våtmarker. Ohävdad växer den i stora täta tuvor. Den trivs på fuktig till våt, mager mark.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Juncus effusus-veketåg
Juncus effusus - veketåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Juncus effusus-veketåg
Juncus effusus - veketåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10826
Färg: Grön
Blomning: Juni-augusti
Höjd: 40-120 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning