Juncus conglomeratus Knapptåg

Knapptåg är en art med grågröna till mörkgröna blad. Den trivs på fuktig till våt, mager mark. Den är mycket lik sin släkting veketåg men växer även på något torrare platser. Kärr, hyggen, diken och betesmarker är marker arten trivs på naturligt.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

knappsäv odlas av VegTech
Juncus conglomeratus - knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
knappsäv odlas av VegTech
Juncus conglomeratus - knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10825
Färg: Mörkgrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning
Artguide