Iris pseudacorus Gul svärdslilja

Gul svärdslilja blommar med vackra gula blommor i juni-juli. Gul svärdslilja trivs på flera olika växtplatser och etablerar sig ofta väl. Dock är grunt vatten och våt näringsrik jord, exempelvis dammar, stränder och skogskärr exempel på platser där den växer naturligt.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

gul svärdslilja Iris pseudacorus
Iris pseudacorus - gul svärdslilja
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
gul svärdslilja Iris pseudacorus
Iris pseudacorus - gul svärdslilja
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10823
Färg: Gul
Blomning: Juni-juli
Höjd: 50-120 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning