Filipendula ulmaria Älggräs

Älggräs är en ganska högväxt art med vita blommor samlade i rikliga och doftande blomställningar. Den växer på fuktig till blöt jord, exempelvis fuktängar, bäckkanter, diken och liknande platser.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Filipendula ulmaria L-Älgört (2)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Filipendula ulmaria L-Älgört (2)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10818
Färg: Vit
Blomning: Juni-augusti
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning