Eriophorum angustifolium Ängsull

Ängsull är en dekorativ art med sina ax samlade i ett par ”bomullstussar” i toppen av stråna. Ängsull trivs på våt och näringsfattig torv vanliga marker där den växer i naturen är myrar, stränder, fuktängar, sumpskogar och diken. Arter sprider sig med långa underjordiska utlöpare.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Eriophorum angustifolium Ängsull
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10817
Färg: Vita fröställningar, gröna blad
Blomning: April-juli
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning
Artguide