Carex panicea Hirsstarr

Hirsstarr har strån som är blågröna. Den tris på friska till fuktig och näringsfattig mark exempelvis ogödslade gräsmarker, naturbetesmarker, sötvattensstränder, hedar eller hyggen.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex panicea - Hirsstarr
Carex panicea, hirsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex panicea - Hirsstarr
Carex panicea, hirsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10811
Färg: Blågrön (halvgräs)
Blomning: Maj-juli
Höjd: 15-50 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning