Calla palustris Missne

Missne är en art med en dekorativ och karakteristiskt vitt hölsterblad som gör den lätt att känna igen. Den växer främst på blöt och mager torvmark exempelvis sumpstränder, bäckar, diken eller skogskärr.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Calla palustris - missne
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Calla palustris - missne
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10804
Färg: Vit
Blomning: Juni-juli
Höjd: 15-35 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning