Alisma plantago-aquatica Svalting

Svalting är en högväxt ört med små vita blommor i pyramidformad blomställning, blomstjälkarna sitter i kransar runt stjälken.  Arten trivs på grunda vatten, gärna något näringsrika exempelvis dammar, sjöar, bäckar och åar. Där arten trivs sprider den sig väl.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10800
Färg: Vit
Blomning: juni-sept
Höjd: 20-100 cm
Utbredning: Hela Sverige, ej fjälltrakterna
Växtplats: Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning