Carex pseudocyperus Slokstarr

Slokstarr är en mycket vacker art med sitt ljusgröna bladverk och hängande ax. Den trivs på näringsrik lera eller torv och gärna kalkhaltig mark exempelvis diken, dammar och kärr.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyoperus - slokstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyoperus - slokstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10813
Färg: Grön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 30-80 cm
Utbredning: Södra Sverige, sällsynt
Växtplats: Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning